Retourbeleid

Herroepingsrecht

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product: niet is gebruikt; onbeschadigd is; compleet is (zoals in de verpakking); de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
  2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
  3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hermanosglobaltrading.com, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Hermanos Global Trading B.V., hermanos.store, kan worden benaderd. Graag het bestelnummer en reden van herroeping uitdrukkelijk vermelden.
  4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Hermanos Global Trading B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. Dit geldt alléén voor producten die via Hermanos.store gekocht zijn, producten die via het Bol.com platform zijn gekocht dienen conform diens procedure te worden geretourneerd.

 Vergoeding van bezorgkosten

  1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Hermanos Global Trading B.V. heeft geretourneerd, dan zal Hermanos Global Trading B.V. eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
  2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Hermanos Global Trading B.V. voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 Vergoeding retourkosten

  1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.